حداکثر طول لوله کولر گازی برای ظرفیت های مختلف متفاوت است.

 

هنگام لوله کشی،هرگز از میزان مشخص شده ذیل تجاوز نکنید زیرا لوله کشی با طولی بیشتر از حد استاندارد منجر به افت راندمان دستگاه، گردش نامناسب روغن در کولر گازی و نهایتا خرابی کمپرسورمی شود که هزینه زیادی را در بر خواهد داشت.

 

مدل کولر گازی طول لوله کشی (متر) ارتفاع لوله کشی (متر)
معمولی 12000 15 7
معمولی 18000 20 12
معمولی 24000 25 15
معمولی 30000 30 20
اینورتر 9000-12000 15 7
اینورتر 18000-24000 30 15